Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Česta pitanja

1. Što je radioaktivni otpad?

Radioaktivni otpad je svaki materijal koji više nije upotrebljiv ili nije isplativ za upotrebu, a sadrži radioaktivnu tvar u količini većoj od zakonski dopuštene. Radioaktivna tvar je ona tvar koja sadrži atome koji se sami od sebe raspadaju pri čemu se oslobađa zračenje....
Pročitaj više

2. Koje su vrste radioaktivnog otpada?

Podjela radioaktivnog otpada ovisi o vremenu u kojem otpad ostaje radioaktivan, udjelu radioaktivnog materijala u otpadu te o tome stvara li otpad toplinu ili ne. Međunarodno prihvaćene kategorije su: vrlo nisko radioaktivni otpad (VNRAO) sadrži zanemarivu specifičnu aktivnost pa nije...
Pročitaj više

3. Kako se zbrinjava istrošeno nuklearno gorivo?

U prvoj fazi se istrošeno gorivo pohranjuje u bazen prekriveno bornom vodom zbog procesa hlađenja i smanjenja radioaktivnosti. Gorivo se u bazenu nalazi unutar metalne konstrukcije koja ga drži u vertikalnom položaju i podupire. Hladi se prirodnom cirkulacijom vode, a bazen je opskrbljen...
Pročitaj više

4. Može li se visokoradioaktivni otpad odložiti zajedno s niskoradioaktivnim otpadom?

Za odlaganje niskoradioaktivnog otpada i visokoradioaktivnog otpada (VRAO) se koriste različite tehnologije, geološki zahtjevi terena pogodnog za izgradnju ovih objekata su različiti, stoga zajedničko odlaganje ovih vrsta radioaktivnog otpada obično nije prikladno. VRAO se ne smije...
Pročitaj više

5. Koja je razlika između skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada?

Osnovna razlika je ta da je skladište za radioaktivni otpad (RAO) prostor u kojem otpad skladištimo na određeno vrijeme (10 - 100 godina) uz aktivni nadzor, kada će dio nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) postati otpadom s normalnom razinom zračenja (običan otpad). U...
Pročitaj više

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr