Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Financijska imovina

Jedan od osnovnih ciljeva Fonda je prikupljanje, očuvanje i povećanje vrijednosti imovine Fonda radi osiguranja sredstava za provedbu Programa razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Fond svakodnevno obavlja poslove ulaganja sredstava, vodeći pri tome računa o sigurnosti i raznolikosti ulaganja, održavanju tekuće likvidnosti i ostvarenju konkurentnog prinosa na uložena sredstva. Po svojoj prirodi Fond je konzervativan i izlaže se malom riziku, a načelo sigurnosti ulaganja sredstava je najviši prioritet.

Osnovni dugoročni cilj je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava uz odgovarajući prinos, stoga se sredstva pretežno investiraju u dužničke vrijednosne papire, depozite, repo poslove, te otvorene investicijske fondove. Tek manji dio imovine ulaže se u vlasničke vrijednosne papire, odnosno u odabrane dionice.

U svom dosadašnjem poslovanju Fond je, unatoč gospodarskoj situaciji na domaćem i svjetskom tržištu, održavao razinu prinosa stabilnom i ostvarivao planirane godišnje financijske ciljeve.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više