Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Postavljene mjerne postaje na Čerkezovcu

Mjerne postaje za praćenje prirodne radioaktivnosti koje će služiti za utvrđivanje nultog stanja prirodne radioaktivnosti okoliša postavljene su na lokaciji Čerkezovac Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju u rujnu 2020. godine. Postavljeni su totalizator, postaja za uzorkovanje zraka i sustav za mjerenje ambijentalne brzine doze.

Mjerne postaje

Totalizator služi za kontinuirano prikupljanje oborina  na lokaciji. Prikupljeni uzorci oborinskih voda preuzimati će se svakih mjesec dana te analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Određivat će se ukupan sadržaj suhe tvari, ukupna gama i beta aktivnost, te sadržaj stroncija i tricija. Predviđeno vrijeme praćenja radioaktivnosti u oborinskim vodama za definiranje nultog stanja je godina dana od postavljanja. Sustav će biti uključen i u redoviti monitoring nakon uspostave Centra.

Totalizator

Za potrebe određivanja ukupne gama aktivnosti (koncentracija aktivnosti gama emitera) u zraku postavljena je postaja za uzorkovanje koja omogućuje neprekidan protok potrebnog volumena zraka i prikupljanje uzoraka čestica i aerosola iz zraka na filterima. Filteri se redovito mijenjaju, te se na njima provode laboratorijske analize određivanja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku.

  

Postaja za uzorkovanje zraka

Postaja za mjerenje postojeće doze radioaktivnosti u okolišu (ambijentalna brzina doze) sadrži gama detektor s postoljem, univerzalni zapisivač podataka i ostalu potrebnu opremu. Gama detektor je kalibriran s ambijentalnom ekvivalentnom dozom i ima široki mjerni raspon koji omogućuje detektiranje malih vrijednosti i promjena prirodnih radioaktivnosti u okolišu. Postaja omogućuje prikupljanje, analizu i pohranjivanje rezultata kontinuiranog mjerenja ambijentalne brzine doze na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Bit će uključena u postojeću SPUNN mrežu, odnosno u sustav pripravnosti Republike Hrvatske u slučaju povišene razine radioaktivnosti u okolišu, a osigurava ulazne podatke za procjenu doza za stanovništvo.

Sustav za mjerenje ambijentalne brzine doze

Svrha utvrđivanja nultog stanja prirodne radioaktivnosti okoliša je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti na samoj lokaciji Čerkezovac i njezinoj okolici, ali i na cijelom području Općine Dvor. Mjerenja se obavljaju propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija. Temeljem rezultata definiranja postojećeg stanja može se preciznije definirati potreba budućeg redovitog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoliša objekta.

 

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr