Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Novosti

Donesen Nacionalni program

13.11.2018.

Na 124. sjednici održanoj 9. studenog 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva...

Pročitaj više

Imenovan direktor Fonda

19.06.2018.

Dana 25. travnja 2018. godine , na 60. sjednici, Upravni odbor donio je odluku o imenovanju Hrvoja Prpića, dr.med., MBA  za direktora Fonda za financiranje razgradnje NEK.

Pročitaj više

Javni natječaj za imenovanje direktora Fonda

05.02.2018.

Javni natječaj za imenovanje direktora Fonda

Pročitaj više

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Radnička cesta 47
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Donesen Nacionalni program

Na 124. sjednici održanoj 9. studenog 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja...

13.11.2018 Pročitaj više