Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zbrinjavanje RAO I ING

Radioaktivni otpad nastaje korištenjem izvora ionizirajućeg zračenja u energetici, istraživanjima, medicini, stomatologiji, industriji, u gromobranima, u zaštiti od požara (dojavljivači dima) te u obrambene svrhe.

Količina radioaktivnog otpada koji je nastao u Hrvatskoj do danas iznosi oko 7,5 kubičnih metara, ukupne aktivnosti oko 55 TBq. Uskladišten je u privremenim skladištima na Institutu Ruđer Bošković i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, te kod korisnika izvora ionizirajućeg zračenja (prouzročitelji). Potrebno je uspostaviti središnje skladište institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u koje će se dovoziti i skladištiti prethodno kondicioniran i pakiran otpad.

Radioaktivni otpad iz energetike nastaje radom, održavanjem i razgradnjom nuklearnih elektrana. U operativnom skladištu NE Krško, potkraj 2014. godine, bilo je uskladišteno 2 258 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO), ukupne aktivnosti 18,5 TBq. NSRAO se u NE Krško obrađuje, kondicionira i pakira su bačve i druge skladišne pakete. Do kraja životnog vijeka elektrane očekuje se da će nastati 3 560 m3 NSRAO iz proizvodnje te oko 5.300 tona otpada od razgradnje. Hrvatska je suvlasnica NE Krško, te je odgovorna za zbrinjavanje polovice radioaktivnog otpada. Planirano je dugoročno skladištenje te odlaganje u pripovršinskom odlagalištu.

Dodatno tijekom životnog vijeka NE Krško nastat će oko 1330 t istrošenog nuklearnog goriva (ING). ING se sada skladišti u bazenu s bornom vodom. Planirana je izgradnja suhog skladišta na lokaciji NE Krško, koje bi trebalo početi s radom 2019. godine.

Više o hrvatskim obvezama zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, te zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i Europske unije možete pročitati u našim poglavljima o zbrinjavanju radioaktivnog otpada.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više