Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Međunarodna suradnja

Bugarska

SURADNJA FONDA I JP SERAW
 

U 2017. godini je uspostavljena suradnja Fonda za financiranje razgradnje NEK s bugarskim Javnim poduzećem za radioaktivni otpad (State Enterprise Radioactive Waste, SERAW – www.dprao.bg ) koja je rezultirala stručnim posjetima djelatnika Fonda postrojenjima SERAW-a. Projekt suradnje s JP Seraw vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NEK.

Stručni posjeti su uključivali obilazak lokacije Nuklearne elektrane Kozloduy i postrojenja za obradu krutog radioaktivnog otpada i skladišta za kondicionirani radioaktivni otpad, četiri reaktora u razgradnji s internim skladištem i posjetom lokaciji Radiana s odlagalištem radioaktivnog otpada u izgradnji.

  

Skladište za kondicionirani radioaktivni otpad se sastoji od dva skladišna prostora u kojem se skladište armirano betonski spremnici s nisko i srednje radioaktivnim otpadom iz nuklearne elektrane. Planira se kako će odlagalište radioaktivnog otpada biti površinskog, kazetnog tipa (poput većine europskih odlagališta), s mnogostrukim zaštitnim barijerama za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je prethodno obrađen, zaštićen i pakiran u armirano betonske spremnike. Lokalitet Radiana je udaljeno 3 km od NE Kozloduy.

Tijekom sljedećeg obilaska prezentiran je rad postrojenja trajnog odlaganja institucionalnog RAO Novi Han. Postrojenje odlagališta je projektirano 1964. godine kao pripovršinski objekt za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada koji proizlazi iz primjene radioaktivnih izvora u medicini, industriji, znanosti i obrazovanju. Kako odlagalište od 1994. više ne prihvaća novi otpad, na istoj lokaciji formirano je Centralno skladište za obradu i privremeno skladištenje novonastalog nisko i srednje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora ionizirajućeg zračenja. Na lokaciji Novi Han nalaze se odlagališni i skladišni objekti, laboratorij za prihvat i obradu otpada, te objekt za dekontaminaciju te administrativni objekti, garaže i prostor za održavanje edukacije.

  

U sklopu stručnog posjeta održana je radionica o sustavu zbrinjavanja institucionalnog RAO i iskorištenih radioaktivnih izvora u Bugarskoj.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više