Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Međunarodna suradnja

IAEA

SURADNJA FONDA I  IAEA – TC PROJEKTI

 

IAEA, Međunarodna agencija za atomsku energiju (www.iaea.org) odobrila je Fondu sufinanciranje trogodišnjeg projekta (2018-2020) – CRO9012, pod nazivom "Developing a Safety Case for the Establishment of Centre for Management of Radioactive Waste" (Razvoj “Sigurnosni koncepti/izvještaji za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada”) kojem je cilj stručna pomoć pri uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO u RH u skladu s IAEA  sigurnosnim osnovama, zahtjevima i kriterijima. U suradnji s IAEA i članicama djelatnici Fonda i dionici u projektu uspostave Centra za zbrinjavanje RAO imat će priliku sudjelovati u edukaciji i korištenju iskustva drugih zemalja i organizacija koje su to prošle. Ovim se projektom omogućuje Fondu neovisan stručni pregled pojedinih dokumenata (studija, projekata, planova i izvješća) od strane IAEA stručnjaka tijekom trogodišnjeg razdoblja. Projekt suradnje s IAEA je osmišljen i koordiniran unutar Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NEK, a glavni partner je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Tehnička suradnja IAEA programa glavni je mehanizam putem kojeg IAEA pruža usluge svojim državama članicama. Kroz ovaj program, IAEA pomaže državama članicama da grade, jačaju i održavaju kapacitete za sigurnu, mirnu i sigurnu uporabu nuklearne tehnologije u potpori održivom socioekonomskom razvoju. Sve države članice imaju pravo na potporu, iako se u praksi aktivnosti tehničke suradnje usredotočuju na potrebe i prioritete manje razvijenih zemalja.

TC program je jedinstven u sustavu Ujedinjenih naroda, jer kombinira specijalizirane tehničke i razvojne kompetencije. Program se usredotočuje na primjenu nuklearne tehnologije za poboljšanje ljudskog zdravlja, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, unaprjeđenje upravljanja vodnim resursima, rješavanje izazova u okolišu i održivi razvoj energije, uključujući korištenje nuklearne energije za električnu energiju. Program se također usredotočuje na potporu nuklearnoj sigurnosti i sigurnosti.

Program TC djeluje u četiri geografske regije: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Latinskoj Americi i Karibima. Unutar svake regije, pomaže zemljama članicama da rješavaju svoje specifične potrebe uzimajući u obzir postojeće kapacitete i različite operativne uvjete. Cilj programa je iskoristiti razlike među državama članicama u istoj regiji olakšavajući suradnju između njih. Na primjer, kapaciteti tehnički naprednih zemalja mogu se koristiti za rješavanje potreba manje naprednih zemalja.

Svojim širokim spektrom aktivnosti i stručnosti u nuklearnoj znanosti i tehnologiji, IAEA pomaže državama članicama da koriste nuklearna znanja i tehnologije, te nude prednost pred konvencionalnim metodama, kako bi se odgovorili na sve važne razvojne izazove.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više