Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Međunarodna suradnja

Slovačka

SURADNJA FONDA I TVRTKE JAVYS
 

S tvrtkom JAVYS (Jadrová a Vyrad'ovacia Spločnost - http://www.javys.sk) potpisan je sporazum o suradnji u području upravljanja radioaktivnim otpadom, iskorištenim gorivom, razgradnje nuklearnih objekata i konzultantskih i inženjerskih usluga vezanih uz ova područja. Projekt suradnje s tvrtkom Javys vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NEK.

Tvrtka JAVYS koja je u 100% vlasništvu države obavlja sve djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, uključivo i proizvodnju betonskih spremnika (kontejnera) licenciranih za transport i trajno odlaganje nisko radioaktivnog otpada. JAVYS je također zadužen i za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva.

Po potpisivanju Sporazuma ugovorne strane su ustanovile načela pod kojima će se odvijati suradnja s ciljem osnaženja njihovih znanja i položaja na tržištu gore navedenih usluga koristeći know-how obiju strana.

Foto: Ondrej Uhrik, Javys,Tvrtko Brajković, v.d. direktor, Fond, Peter Čižnar, Javys, Peter Gerhart, Javys

Slovačka zadovoljava 55% svojih potreba za električnom energijom iz postojećih dviju nuklearnih elektrana i buduća energetska strategija pretpostavlja ovaj izvor energije za zadovoljavanje svih energetskih potreba zemlje.

Na lokaciji Jaslovské Bohunice kruti i tekući radioaktivni otpad se dovozi, priprema, obrađuje (spaljivanje, superkompaktiranje, koncentriranje, solidifikacija…), kondicionira i pakira u kontejnere. Pristigli paketi RAO se provjeravaju na ulazu u postrojenje jer svaki tok otpada mora zadovoljiti ulazne kriterije. Kontroliraju se proizvedeni spremnici od tzv. fibrobetona, smjesa cementa kojim se popunjavaju kao i konačni produkt: spremnik ispunjen s bačvama kondicioniranog otpada, zaliven smjesom cementa koji mora zadovoljiti kriterije prihvata u odlagalište NRAO. Na toj se lokaciji nalaze i postrojenja za razgradnju blokova koji su prestali s radom (razdvajanje, rezanje, dekontaminacija), privremena skladišta vrlo nisko radioaktivnog otpada iz razgradnje, mokro skladište ING, laboratoriji i info centar Javys-a. Planirana je izgradnja dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji ne zadovoljavaju uvjete za odlagalište NRAO, kao i taljenje metalnog otpada iz razgradnje.

Na lokaciji Mochovce nalazi se postrojenje za preradu tekućeg radioaktivnog otpada iz elektrana, prihvatno skladište radioaktivnog otpada i nacionalno površinsko odlagalište NRAO.

  

U Trnavi se nalazi postrojenje za proizvodnju fibro-betonskih kontejnera (FFC) prema francuskoj licenci.

JAVYS ima zatvoreni sustav gospodarenja radioaktivnim otpadom koji nastaje u Slovačkoj, dovoljne kapacitete i višegodišnje iskustvo. Pružaju usluge najprikladnijeg načina obrade, kondicioniranja, pakiranja, transporta nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je nastao izvan teritorija Slovačke (npr. obrađuju i pakiraju talijanski RAO), odnosno provode sve korake zbrinjavanja otpada koji prethode odlaganju).

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više