Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Međunarodna suradnja

Slovenija

SURADNJA FONDA I  TVRTKE ARAO
 
  

Fond i ARAO više godina surađuju na projektu izrade Programa razgradnje NE Krško i Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) iz NE Krško. Izrada i redovite revizije navedenih programa obveza su u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi s ulaganjem, iskorištavanjem i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško (Bilateralni ugovor). Prva revizija Programa razgradnje NEK i odlaganja RAO i ING završena je i usvojena 2004. godine, a u tijeku je priprema Treće revizije. Provedbu Bilateralnog ugovora prati Međudržavno povjerenstvo koje se sastaje u prosjeku jednom godišnje. Više o projektu možete saznati ovdje.

Projekt izrade i redovite revizije navedenih programa vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NEK.

ARAO (Agencija za radioaktivne odpatke – www.arao.si) je slovenska organizacija za upravljanje radioaktivnim otpadom i imenovana stručna organizacija za provedbu obveza iz Bilateralnog ugovora (izrada i provedba programa razgradnje o odlaganja RAO i ING). Obveze ARAO također uključuju i upravljanje bivšim rudnikom uranove rudače Žirovski vrh, upravljanje cjelokupnim radioaktivnim otpadom koji nastaje na teritoriju Slovenije (uključivo i otpad iz istraživačkog reaktora TRIGA, istraživanja, medicine, industrije i javne uporabe), sanaciju objekata s radioaktivnim otpadom, upravljanje središnjim skladištem radioaktivnog otpada te izgradnju odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) na lokaciji Vrbina u Sloveniji.

  

U okviru suradnje, organizirana su i dva posjeta središnjem skladištu radioaktivnog otpada u Brinju kraj Ljubljane. Više o skladištu i općenito gospodarenju radioaktivnim otpadom u Sloveniji možete doznati na ovdje.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više