Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Međunarodna suradnja

Španjolska

SURADNJA FONDA I TVRTKE ENRESA
 

Suradnja Fonda za financiranje razgradnje NEK sa španjolskom tvrtkom Enresa (www.enresa.es) je uspostavljena u cilju edukacije djelatnika Fonda na poslovima zbrinjavanja radioaktivnog otpada i razgradnje nuklearnih postrojenja te razmjene znanja i iskustava proizašlih iz dugogodišnje poslovne prakse. Projekt suradnje s tvrtkom Enresa vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NEK.

Tijekom 2016. godine djelatnici Fonda za financiranje razgradnje NEK posjetili su sjedište tvrtke Enresa u Madridu i sudjelovali u radionici zajedno s djelatnicima međunarodnog odjela, stručne službe za tehnologiju međunarodnog odjela te odjela za ulaganja tvrtke Enresa.

Tijekom 2017. organiziran je posjet lokacijama Nuklearne elektrane Jose Cabrera u razgradnji u pokrajini Zorita i odlagalištu nisko i vrlo nisko radioaktivnog otpada El Cabril u pokrajini Cordoba te je za djelatnike Fonda održana radionica o razgradnji, odnosno o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Španjolskoj.

Nuklearna elektrana Jose Cabrera, prva španjolska nuklearna elektrana, započela je s radom 1968. godine, s PWR reaktorom snage 160 MWe, da bi nakon 38 godina, 30. travnja 2006. trajno obustavila pogon. NE Jose Cabrera je u odmakloj fazi razgradnje u kojoj se provodi rezanje i dekontaminacija, potom pakiranje i privremeno skladištenje dekomisijskog radioaktivnog otpada.

Prilikom obilaska lokacije El Cabril predstavnici Fonda imali su prilike obići dva tipa pripovršinskog odlagališta kao i druge sadržaje poput laboratorija za ispitivanje i karakterizaciju radioaktivnog otpada, monitoringa okoliša, postrojenja za proizvodnju betonskih spremnika, kondicioniranja radioaktivnog otpada i punjenja betonskih spremnika. Jedan tip pripovršinskog odlagališta je nadzemno odlagalište kazetnog tipa u koji se u odlažu napunjeni betonski spremnici s nisko radioaktivnim otpadom, dok je drugi kombinirano (dijelom ukopano) odlagalište na kosini s izgrađenim nasipom i nepropusnom podlogom za vrlo nisko radioaktivni otpad (iz razgradnje). Na lokaciji se nalazi i skladište RAO koji ne odgovara uvjetima za prihvat u odlagalište El Cabril jer sadrži dugo-živuće radionuklide, za koji se planira odložiti u duboko geološko odlagalište.

  

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više