Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Obveze, preporuke, ugovori

Hrvatske obveze prema otpadu iz NE Krško

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d. d.) je 50 postotni suvlasnik Nuklearne elektrane Krško (NEK). Iz toga slijedi da je HEP d.d., a posredno i Republika Hrvatska, suodgovorna za razgradnju NEK i zbrinjavanje polovice radioaktivnog otpada koji je nastao ili će nastati kao posljedica pogona i razgradnje NEK.

Takva odgovornost načelno proizlazi iz općeprihvaćenih međunarodnih normi i pravno obvezujućih konvencija kojima je Republika Hrvatska pristupila, a konkretno je utvrđena Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 9/02 dalje: Međudržavni ugovor).

Sastavljen temeljem Ugovora o energetskoj povelji, Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti i Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja ING i RAO, kao i prethodnih međurepubličkih sporazuma o NE Krško, Međudržavni ugovor je potpisan 19. prosinca 2001. godine, a stupio je na snagu 11. ožujka 2003. godine. Međudržavnim je ugovorom osnovano društvo NEK d.o.o., određeni njegovi suvlasnici, definirani su proizvodnja i prijenos energije, troškovi, razgradnja i odlaganje otpada i istrošenoga goriva te financiranje, zaštita ulaganja, pravo prvokupa, nadzor provedbe ugovora i rješavanje sporova.

Razgradnja NE Krško i zbrinjavanje ING i RAO pobliže su utanačeni u člancima 10. i 11. Međudržavnog ugovora. U članku 10. utvrđuje se da je razgradnja NEK i odlaganje RAO i ING zajednička obveza te da su ugovorne stranke suglasne da će osigurati učinkovito zajedničko rješenje za razgradnju te za odlaganje RAO i ING, kako s gospodarskog stajališta tako i sa stajališta zaštite okoliša. Lokacija NE Krško može se koristiti za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva do kraja životnog vijeka. Ako ugovorne stranke ne postignu dogovor o zajedničkom rješenju odlaganja RAO i ING do kraja redovnog životnog vijeka, obvezuju se da će najkasnije dvije godine nakon tog roka završiti s preuzimanjem i odvoženjem RAO i ING s lokacije NEK i to svaka po polovicu.

Međudržavni ugovor jasno određuje da će obje države zajednički planirati razgradnju NEK i financirati je u jednakim dijelovima. Međutim, zbrinjavanje ING i RAO iz NEK nije na isti način jednoznačno određeno. Nedvojbeno je da će države zajednički izrađivati Program odlaganja ING i RAO te u jednakim dijelovima financirati njegovu izradu. Realizacija ostalih odredbi zahtijeva konkretne dogovore između dvije države.

Programi razgradnje NEK i odlaganja ING i RAO jedini su formalno predviđeni instrument dogovaranja odnosno provođenja Međudržavnog ugovora u tome području. Za izradu Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja ING i RAO potrebno je izraditi potporne studije i projekte, koje moraju biti u skladu s nacionalnim strategijama i programima.

Za praćenje provođenja Ugovora članak 18. zadužio je Međudržavno povjerenstvo, u kojemu obje države imaju simetrična izaslanstva. Na čelu hrvatskog izaslanstva je ministar gospodarstva Republike Hrvatske.

Primjena Međudržavnog ugovora na tematiku razgradnje NEK i zbrinjavanja otpada započela je odmah nakon njegova stupanja na snagu, jer je Međudržavno povjerenstvo već u proljeće 2003. godine definiralo Projektni zadatak za izradu zajedničkog programa.

Ulaskom RH u Europsku Uniju Međudržavni ugovor postao je dio pravne stečevine EU. Direktiva 2011/70/Euratom uvažava specifični slučaj zajedničke slovensko-hrvatske odgovornosti za radioaktivni otpad iz NEK te eksplicitno podupire primjenu Međudržavnog ugovora.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više