Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Obveze, preporuke, ugovori

Regulativa Europske unije

U Republici Hrvatskoj se od pristupanja Europskoj uniji (EU) primjenjuju svi propisi EU, koji imaju prednost nad nacionalnim zakonskim odredbama. EU propisi podijeljeni su na tri povezana sustava: primarno i sekundarno zakonodavstvo te sudske odluke. Osnovu primarnog zakonodavstva čine ugovori i drugi sporazumi koji imaju isti status kao ugovori. Sekundarno zakonodavstvo se temelji na Ugovorima i čine ga: uredbe (Regulations), direktive (Directives), odluke (Decisions) te preporuke i mišljenja (Recommendations and Opinions).

Transport i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, radiološka i nuklearna sigurnost propisani su u EU nizom uredbi, direktiva, odluka i preporuka. Za zbrinjavanje RAO i ING najvažnija je Direktiva 2011/70/EURATOM od 19. srpnja 2011. godine kojim se u EU uspostavlja formalni okvir za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim nuklearnim gorivom i radioaktivnim otpadom (OJ 2011 L199/48).

Osnovni zahtjevi Direktive 2011/70 su:

  • uspostava i održavanje Nacionalne politike gospodarenja ING i RAO,
  • uspostava i održavanje nacionalnog zakonodavnog, regulatornog i administrativnog okvira za gospodarenje s ING i RAO kojim su definirane odgovornosti i koordinacija između relevantnih kompetentnih tijela (dalje: nacionalni okvir).

Nacionalni okvir čine:

  • Nacionalni program za provedbu politike gospodarenja s ING i RAO,
  • nacionalni aranžmani za sigurno gospodarenje s ING i RAO,
  • sustav licenciranja aktivnosti i postrojenja za gospodarenje s ING i RAO, uključujući zabrane rada bez dozvole i uvjete za daljnji rad,
  • sustav odgovarajuće kontrole, sustav upravljanja, upravne inspekcije, obveze dokumentiranja i izvješćivanja za aktivnosti i postrojenja za gospodarenje s ING i RAO, uključujući i odgovarajuće mjere za period nakon zatvaranja odlagališta,
  • akcije prisilne provedbe, uključujući obustavu aktivnosti i promjenu, istjecanje ili oduzimanje dozvole, zajedno s eventualnim zahtjevima za alternativnim rješenjima koja vode boljoj sigurnosti,
  • definiranje odgovornosti tijela uključenih u pojedine korake gospodarenja s ING i RAO, pri čemu treba primarnu odgovornost dati proizvođačima ING i RAO ili (u posebnim slučajevima) ovlašteniku - nositelju dozvole kojemu je nadležno državno tijelo povjerilo odgovornost za određene poslove,
  • nacionalni zahtjevi za informiranje i sudjelovanje javnosti,
  • shema financiranja gospodarenja s ING i RAO.

Nacionalnom politikom (strategijom) država uspostavlja nacionalni zakonski, regulatorni i organizacijski okvir za zbrinjavanje ING i RAO, dok se Nacionalnim programom osigurava provedba politike (strategije). Nacionalni program mora sadržavati i vrlo konkretne tehničke i financijske planove s okvirnim ključnim datumima za sve faze životnog vijeka odlagališta – od pridobivanja lokacije do institucionalnog nadzora po zatvaranju odlagališta.

U pogledu rokova, Direktiva nalaže da države članice obavijeste Europsku komisiju o svojim nacionalnim programima (koji obuhvaćaju tražene sadržaje) što je prije moguće, ali ne kasnije od 23. kolovoza 2015. godine.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više