Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Obveze, preporuke, ugovori

Strategija zbrinjavanja RAO, II i ING

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj propisano je Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 141/13, te izmjene i dopune 39/15, dalje: Zakon) i Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva (NN br. 125/14, dalje Strategija).

Strategiju je izradio Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (nadležno nacionalno tijelo), temeljem obveza iz Direktive 2011/70/Euratom, a prihvaćena je od Vlade Republike Hrvatske i usvojena na 14. sjednici Hrvatskog sabora 17. listopada 2014. godine. U Strategiji se predviđa rješenje zbrinjavanja institucionalnog RAO i II te razvoj vlastitih rješenja za zbrinjavanje hrvatske polovice operativnog i dekomisijskog RAO i ING iz NE Krško. Strategijom su definirana polazišta, načela, inventar, ciljevi i strateške smjernice.

Kratkoročnim ciljevima (do 2 godine) Strategije predviđa se:

1)  izrada nacionalnog programa provedbe strategije,
2)  uspostava središnjeg skladišta za institucionalni RAO i II,
3)  izrada programa sanacije lokacija na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali (sa svojstvima promijenjenim korištenjem tehnoloških postupaka),
4)  izrada programa istraživanja, razvoja i uspostave za dugoročno skladište za RAO iz NEK,
5)  izrada programa istraživanja, razvoja i uspostave za suho skladište za ING iz NEK,
6)  uspostava centra za informiranje i edukaciju javnosti o zbrinjavanju RAO, II i ING,

Srednjoročnim ciljevima (do 10 godina) Strategije predviđa se:

1)  provedba programa sanacije lokacija na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali,
2)  provedba programa istraživanja, razvoja i uspostave dugoročnog skladišta RAO iz NEK,
3)  provedba programa istraživanja, razvoja i uspostave suhog skladišta ING iz NEK,
4)  izrada odvojenog programa istraživanja, razvoja i uspostave odlagališta za institucionalni RAO i II,
5)  izrada programa za buduće zbrinjavanje ING iz NEK. 

Dugoročnim ciljevima Strategije predviđa se:

1)  provedba dugoročnog kontinuiranog radiološkog nadzora saniranih lokacija,
2)  provedba programa uspostave odlagališta za institucionalni RAO, II i RAO iz NEK,
3)  provedba programa zbrinjavanja ING iz NEK.

 

Strategija predviđa osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO (u danjem tekstu Centar) čime bi se omogućilo da se postrojenja neophodna za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj uspostave na jedinstvenoj lokaciji. Postupak odabira pogodne lokacije za smještaj Centra provest će se uz transparentno i cjelovito informiranje javnosti i uz njezino aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja. Vlada Republike Hrvatske aktivno će podupirati razvoj lokalne zajednice na čijem se teritoriju nalazi Centar.

Centar bi uključivao objekte za obradu, kondicioniranje, manipuliranje, dugoročno skladištenje i odlaganje RAO i II podrijetlom s teritorija RH, uključivo i središnje skladište, te RAO koji nije nastao na teritoriju RH, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz prethodnih bilateralnih ugovora.

Razvoj Centra planiran je fazno. Prva je faza uspostava središnjeg skladišta institucionalnog RAO i iskorištenih izvora. Druga je faza uspostava dugoročnog skladišta hrvatske polovice NSRAO iz NEK. Treća faza (uspostava odlagališta) ovisi o rezultatima programa istraživanja, razvoja i uspostave odlagališta institucionalnog RAO, II i NSRAO iz NEK.

Strateške smjernice se detaljnije razrađuju Nacionalnom programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (dalje: Nacionalni program). Prijedlog Nacionalnog programa izrađen je 2015. godine, a njegovo se usvajanje očekuje 2016. godine nakon provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. U prijedlogu Nacionalnog programa u obzir su uzeti najnoviji dogovori postignuti između Hrvatske i Slovenije vezano za zbrinjavanje istrošenoga nuklearnog goriva i izgradnju suhog skladišta na lokaciji NE Krško.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više