Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Obveze, preporuke, ugovori

Zbrinjavanje institucionalnog RAO i II

Institucionalni radioaktivni otpad (RAO) i istkorišteni izvori (II) nastaju primjenom radioaktivnih materijala, odnosno izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti i vojsci. Količine institucionalnog RAO i iskorištenih izvora koje su nastale u Hrvatskoj su relativno male.

Sav institucionalni RAO u Hrvatskoj je prema specifičnoj aktivnosti klasificiran u nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO). U Hrvatskoj ne nastaje visokoradioaktivni otpad.

Kratkoživući NSRAO ima vrijeme poluraspada do 30 godina, α emitere u koncentracijama do 4000 Bq/g po paketu, a dugoživući NSRAO vrijeme poluraspada dulje od 30 godina, α emitere u koncentracijama većim od 4000 Bq/g po paketu.

Institucionalni RAO i II uskladišteni su u privremenim skladištima na Institutu za medicinska istraživanja (IMI) i Institutu Ruđer Bošković (IRB). Oba su skladišta zatvorena. Za privremeno skladište na IRB-u odobren je projekt sanacije, te je sanacija završena tijekom kolovoza 2015.

Treba napomenuti da će institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori ionizirajućeg zračenja i dalje nastajati te da Strategija predviđa da bi u periodu od 25 godina moglo nastati još oko 10 m3 institucionalnog RAO i II.

Tablica: Procjena postojećeg institucionalnog RAO i II u RH

* Prema Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva (NN br. 125/14)

Osnova za uspostavu sustava zbrinjavanja institucionalnog RAO i II je uspostava središnjeg skladišta za institucionalni radioaktivni otpad i iskorištene izvore, koja je u Strategiji planirana u kratkoročnom razdoblju od dvije godine (prva faza razvoja Centra za zbrinjavanje RAO). Do promjene Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u travnju 2015. godine uspostava ovog skladišta bila je obveza Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, koji je pokrenuo prve korake za njegovu uspostavu u okviru Centra. Promjenom Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti sve obveze uspostave Centra, pa tako i središnjeg skladišta preuzima Fond, koji se mora reorganizirati sukladno novim obvezama.

U središnjem skladištu omogućit će se skladištenje "naslijeđenog" institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom iz medicine, industrije, znanosti te vojne i javne upotrebe, kao i budućih količina koje će se generirati.

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više