Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Odnosi s javnošću

Izvori ionizirajućeg zračenja i svojstva radioaktivnosti koriste se u svim aspektima našeg svakodnevnog života, od znanosti i medicine, pa do industrije, poljoprivrede i vojnih aktivnosti. Najpoznatije primjene su svakako medicinske svrhe i proizvodnja električne energije. Nuklearna industrija drugi je najveći proizvođač električne energije s najnižom emisijom stakleničkih plinova, odmah nakon hidroelektrana. Upravo ova prednost čini daljnji razvoj nuklearne industrije dobrim strateškim izborom u svijetu.

Industrija nuklearne energije ujedno je i jedna od rijetkih grana industrije koja u potpunosti preuzima odgovornost za nastali otpad, te uključuje troškove njegovog zbrinjavanja u svoj konačni proizvod od početka proizvodnje. Sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada moralna je, a i zakonska obveza svake zemlje članice Europske unije koja takvu vrstu otpada posjeduje. U moderno doba postoji niz tehnološki provjerenih metoda sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada, a sve imaju isti cilj – zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Kao i kod svake druge vrste otpada, odgovornim ponašanjem štetan utjecaj radioaktivnih tvari svodi se na razinu prihvatljivu za ljude i okolinu ili uklanja u potpunosti.

Uspostavom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Republika Hrvatska na sustavan, provjeren i siguran način zbrinut će radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koje posjeduje. Od iznimne važnosti za ovaj projekt je svakako komunikacija i uključivanje javnosti u tijek projekta. Intencija Fonda je javnosti pružiti potrebne informacije, podići opću svijest javnosti o ovoj tematici i potaknuti aktivno sudjelovanje i interes za projekt. Pored svoje osnovne namjene, projekti ove vrste donose i brojne dodane vrijednosti područjima na kojima se realiziraju. Takve dodane vrijednosti dolaze u obliku unaprjeđenja infrastrukture, poticanja školovanja i zapošljavanja mladih, razvoja gospodarskih i socijalnih prilika lokalne zajednice, te niz razvojnih projekata koji pridonose kvaliteti života.

U svom radu Fond se rukovodi Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (“Narodne novine” br. 100/18), Komunikacijskom strategijom na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, i najboljom poslovnom praksom.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više