Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Programi razgradnje NE Krško i zbrinjavanja RAO i ING

Sadašnje stanje zbrinjavanja RAO i ING NEK

Prema podatcima NE Krško potkraj 2014. godine ukupni volumen uskladištenog nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) bio je 2258,4 m3, a njegova ukupna aktivnost 18,55 TBq.

NSRAO nastaje tijekom pogona (operativni NSRAO)  i razgradnje NEK (dekomisijski NSRAO). Na lokaciji NEK se primjenjuju osnovni principi gospodarenja radioaktivnim otpadom pri čemu se djeluje preventivno kako bi se smanjile količine i aktivnost otpada koji nastaje. Posljednjih godina u prosjeku nastaje oko 30-tak m3 operativnog NSRAO. Otpad se na lokaciji NEK-a karakterizira i kondicionira, odnosno obrađuje i privremeno skladišti.

Plinoviti radioaktivni otpad se do raspadanja čuva u posebnim spremnicima.

Tekući radioaktivni otpad čine tekućine kontaminirane radionuklidima. Ovaj se otpad mora obraditi kako bi mu se smanjio volumen i kako bi postao pogodniji za skladištenje, pri čemu se u NEK-u koriste postupci filtracije, isparavanja i sušenja u bačvi. Isparjela ne radioaktivna voda vraća se u proces. Preostala se radioaktivna masa se uz zagrijavanje i izvlačenje vodene pare suši u bačvi i tako nastaje čvrst i suh talog, koji se skladišti u odgovarajućim spremnicima.

Čvrsti radioaktivni otpad čine kontaminirane otpadne tvari, kao što su plastika, papir, krpe, osobna zaštitna oprema, alati i filtarski ulošci. Može se podijeliti na gorivi i negorivi te na stlačivi i nestlačivi. Zbog relativno velikog volumena čvrstog otpada primjenjuju se postupci kojima se omogućuje smanjenje volumena:

  • dekontaminacija površinski kontaminiranih predmeta u NEK-u nakon koje se mogu izuzeti iz radiološkog nadzora, odnosno ponovno koristiti,
  • kompaktiranje i superkompaktiranje bačvi sa stlačivim RAO u visokotlačnim kompresorima u NEK,
  • spaljivanje gorivog RAO u tvrtki Studsvik Radwaste AB u Švedskoj uz povrat bačvi s pepelom.

 

Tako kondicionirani, odnosno obrađeni NSRAO se skladišti u odgovarajućim spremnicima u privremenom skladištu NSRAO na lokaciji NEK-a. Postojeći skladišni kapaciteti su ograničeni.

 

  • Fotografija skladišta NSRAO

 

Budući da ne postoje dodatne opcije za preradu ili daljnju upotrebu ovog NSRAO, mora se planirati njegovo konačno smještanje u odgovarajuća odlagališta.

Od svih materijala koji će ostati nakon pogona i razgradnje NEK, daleko najveći dio radioaktivnosti sadrži istrošeno nuklearno gorivo (ING).

Tijekom redovitog remonta NEK (ranije svakih 12 mjeseci, a sada svakih 18 mjeseci) gorivi elementi koji su se istrošili vade se iz reaktora i zamjenjuju novima. Nakon vađenja istrošeni se gorivi elementi skladište u posebnom bazenu pored reaktora. Prema podatcima NE Krško, potkraj 2014. godine, u bazenu za istrošeno gorivo bila su pohranjena 1096 istrošena goriva elementa iz prethodnih 26 gorivih ciklusa ukupne mase od 448 tona.

 

  • Fotografija bazena s istrošenim gorivnim elementima

 

Novije sigurnosne procjene, poduprte od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), određuju da će dugotrajno skladištenje istrošenoga nuklearnog goriva biti riješeno izgradnjom suhog skladišta na lokaciji NE Krško.

Konačna sudbina istrošenoga nuklearnog goriva još nije odlučena. Ili će se deklarirati i zbrinjavati kao visoko radioaktivni otpad, što je vjerojatnije ili će se dati na ponovnu preradu s ciljem iskorištavanja korisnih svojstava.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više