Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zakonodavstvo za zbrinjavanje RAO i ING

Zakonodavstvo

Daje se pregled zakonodavnog okvira za obavljanje poslova koji se odnose na zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na način koji odgovarajuće štiti ljude, imovinu i okoliš.

Budući da nezgode pri upravljanju radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom mogu imati štetne posljedice na zdravlje ljudi, zagađenost okoliša i uništenja imovine na širem području, osnovane su mnoge međunarodne i regionalne organizacije s ciljem usklađivanja pravnih akata vezanih za utvrđivanje sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i zaštitom od ionizirajućeg zračenja.

Potpisivanjem međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma države se obvezuju da će poštivati odredbe potpisanih pravnih dokumenata kao i normi, uputa i preporuka koje te organizacije donose.

 

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više