Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zakonodavstvo za zbrinjavanje RAO i ING

Zakonodavstvo Europske unije

Zakonodavstvo Europske unije podijeljeno je na takozvano primarno i sekundarno zakonodavstvo.

Primarno zakonodavstvo

Osnivački ugovori, njihove preinake i dopune dio su zakonodavstva Europske unije koje ima značenje ustava i predstavlja primarno zakonodavstvo ili primarno pravo.

Osim osnivačkih ugovora, sastavni dio primarnog zakonodavstva su međunarodni ugovori i konvencije (dogovori) koje su zajednički zaključile Europska unija i države članice ili samostalno države članice s trećim stranama. Temeljem osnivačkih ugovora osnovane su institucije Europske unije.

Temeljni akt Europske unije na području miroljubive uporabe nuklearne energije je Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju potpisan 25. ožujka 1957. godine u Rimu.

Sekundarno zakonodavstvo

Sekundarno zakonodavstvo obuhvaća pravne akte koje institucije Europske unije donose u okviru nadležnosti koje su im dodijeljene osnivačkim ugovorima. Sekundarno zakonodavstvo nije određeno samo odredbama osnivačkih ugovora, nego je uspostavljeno i razvijano i na iskustvima Suda pravde Europske unije.

Pravni akti sekundarnog zakonodavstva su: uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.

Zakonodavstvo za radiološku sigurnost i pošiljke radioaktivnih tvari

 1. Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
 2. Preporuka Komisije 91/444/Euratom od 26. srpnja 1991. o primjeni trećeg i četvrtog stavka članka 33. Euratom ugovora
 3. Direktiva Vijeća 92/3/Euratom od 3. veljače 1992. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada između država članica te u Zajednicu i iz nje
 4. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica
 5. Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva
 6. Odluka Komisije 2008/312/Euratom od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793) (2008/312/Euratom)
 7. Ispravak odluke Komisije 2008/312/Euratom od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)
 8. Preporuka Komisije 2000/473/Euratom od 8. lipnja 2000. o primjeni članka 36. Euratom Ugovora o nadzoru nivoa radioaktivnosti u okolišu za potrebe ocjenjivanja izloženosti stanovništva kao cjeline (2000/473/Euratom)


Zakonodavstvo za upravljanje radioaktivnim otpadom i nuklearnu sigurnost

 1. Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25 lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja
 2. Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja
 3. Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom
 4. Preporuka Komisije 2009/527/Euratom od 7. srpnja 2009. o sigurnom i učinkovitom sistemu prijenosa dokumenata i informacija u vezi s odredbama Direktive Vijeća 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom)
 5. Preporuka Komisije 2008/956/Euratom od 4. prosinca 2008. o uvjetima za izvoz radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva u treće zemlje
 6. Preporuka Komisije 2006/851/Euratom od 24. listopada 2006. o upravljanju financijskim resursima za zatvaranje nuklearnih postrojenja, istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada
 7. Preporuka Komisije 2004/2/Euratom od 18. prosinca 2003. o standardiziranim podacima o atmosferskim i tekućim radioaktivnim ispustima u okoliš iz nuklearnih elektrana i postrojenja za preradu pri normalnom radu
 8. Preporuka Komisije 1999/829/Euratom od 6. prosinca 1999. o primjeni članka 37. Euratom Ugovora (1999/829/Euratom)
 9. Preporuka Komisije 1999/669/EC, Euratom od 15. rujna 1999. o sustavu klasifikacije krutog radioaktivnog otpada (99/669/EC, Euratom)

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više