Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zbrinjavanje RAO i ING

Opcije zbrinjavanja RAO i ING prema Međudržavnom ugovoru

Republika Hrvatska se, zajedno sa Republikom Slovenijom, potpisom Međudržavnog ugovora te prihvaćanjem svih međunarodnih konvencija, direktiva i sl. obvezala razgraditi NE Krško i zbrinuti istrošeno nuklearno gorivo i radioaktivni otpad nastao radom i razgradnjom elektrane.

Moguće opcije zbrinjavanja istrošenoga nuklearnog goriva (ING) i radioaktivnog otpada (RAO) iz NE Krško načelno su, barem u izvjesnoj mjeri, zacrtane Međudržavnim ugovorom. Ugovor govori kako su Slovenija i Hrvatska suglasne da će osigurati učinkovito zajedničko rješenje za odlaganje ING i RAO, koje bi financirale u jednakim dijelovima.

Međutim Ugovor predviđa i mogućnost da „ne postignu dogovor o zajedničkom rješenju odlaganja RAO i ING do kraja redovnog životnog vijeka“ elektrane. U tom se slučaju, „obvezuju da će najkasnije dvije godine nakon tog roka završiti s preuzimanjem i odvoženjem RAO i ING s lokacije NEK i to svaka po polovicu“ (te će samostalno snositi troškove svih onih aktivnosti zbrinjavanja koje nisu od zajedničkog značaja).

Iz navedenoga proizlazi da bi Slovenija i Hrvatska trebale preuzeti i ukloniti sa lokacije NEK (Hrvatska, dakako, na svoj teritorij) svaka po polovicu ING i RAO do 2025. godine, ako dogovor o zajedničkim rješenjima ne postignu do 2023. godine.

Jasno je, međutim, da preuzimanje i odvoženje RAO i ING nije praktično moguće provesti u dvije godine, ako prije toga nisu provedene višegodišnje pripreme kojima bi se osigurale lokacije na koje bi se RAO i ING mogli odvesti. To znači da su rokovi za postizanje zajedničkog rješenja, odnosno preuzimanja i odvoženja u protivnom slučaju, vrlo neprikladno postavljeni. Slovenija i Hrvatska bi morale u vrlo kratkom roku postići jasan dogovor o zajedničkim rješenjima, ili smjesta poduzeti pripreme za zbrinjavanje ING i RAO sa lokacije NEK.

Ta činjenica kao i strateški ciljevi postavljeni u Nacionalnoj Strategiji zbrinjavanja RAO, II i ING RH impliciraju da je potrebno planirati i provesti postupak karakterizacije i podjele otpada jer je odlaganje NSRAO iz NEK u zasebnim nacionalnim odlagalištima postalo realna mogućnost.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više