Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zbrinjavanje RAO i ING

Treća revizija Programa razgradnje i Programa odlaganja RAO i ING NE Krško

 

10. sjednica

U srpnju 2015. godine održana je 10. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj se raspravljalo o radu NEK, zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Hrvatskoj i Sloveniji, nastavku zajedničkog Programa razgradnje NEK i odlaganja RAO i ING te prikupljanju potrebnih sredstava u nacionalnim fondovima. Najvažniji zaključci MDP s navedene sjednice od važnosti za reviziju Programa razgradnje NEK i odlaganja RAO i ING su:

  • potvrđeno je produljenje pogonskog vijeka NE Krško sa 40 na 60 godina (tj. do 2043. godine);
  • u cilju trajnog osiguranja nuklearne sigurnosti NEK potvrđen je projekt suhog skladišta ING na lokaciji elektrane, čija izgradnja i rad predstavljaju operativni trošak elektrane;
  • suho skladištenje ING na lokaciji NE Krško do kraja pogonskog vijeka dio je zajedničkog rješenja odlaganja ING sukladno stavku 7. članka 10. Međudržavnog ugovora;
  • zbog novih okolnosti vezanih uz dugoročni pogon NEK, obustavljaju se sve aktivnosti na izradi Druge revizije Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING;
  • stručne organizacije se zadužuju da pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (dalje: 3. revizija PO) te prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa razgradnje NEK (dalje: 3. revizija PR);
  • uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini do okončanja izrade 3. revizije PR i 3. revizije PO.

 

11. sjednica

11. sjednica MDP-a održana je u studenom 2017. godine. Na toj su sjednici prihvaćeni projektni zadaci za Treću reviziju Programa razgradnje NEK-a i Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a. Projektne zadatke su na tehničkoj razini pripremile stručne organizacije (ARAO i Fond) u suradnji s NEK-om.

Međudržavno povjerenstvo je naložilo da Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a izrade stručne organizacije u suradnji s NEK-om, dok Treću reviziju Programa Program razgradnje izrađuje NEK u suradnju s ARAO-om i Fondom. Izrađivači oba programa predlažu ih na prihvaćanje MDP-u. Na istoj je sjednici MDP imenovalo Koordinacijski odbor za praćenje provedbe treće revizije PO-a i PR-a (KO). Predsjednici hrvatskog i slovenskog dijela KO-a obvezni su izvještavati nadležne ministre o napredovanju u pripremi programa. Međudržavno povjerenstvo podržava nastojanja obiju država potpisnica da u skladu sa smjernicama Međudržavnog sporazuma, koji propisuje da je odlaganje RAO-a zajednička obveza, i u skladu s drugim međunarodnim obvezama, u dobroj vjeri nastoje provesti sve aktivnosti za pravovaljanu izgradnju kapaciteta za odlaganje NSRAO-a. Nakon razmatranja predloženog Investicijskog programa za projekt odlagališta NSRAO-a Vrbina, hrvatska strana je odlučila da ponuda slovenske strane za uključivanje u projekt zajedničkog odlagališta NSRAO-a Vrbina, onako kako je taj projekt predstavljen u Investicijskom programu za projekt odlagališta NSRAO-a Vrbina rev. C, za hrvatsku stranu nije prihvatljiva.

Međudržavno povjerenstvo je zadužilo Koordinacijski odbor da pripremi mogući zajednički prijedlog za odlaganje NSRAO-a te s njime upozna MDP.

 

12. sjednica

U siječnju 2019. godine održana je 12. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj su prezentirani izvješće o radu NEK-a (od 11. sjednice MDP-a), preliminarni rezultati Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a, mogućnosti i uvjeti zajedničkog rješenja odlaganja NSRAO-a, kao i stanje prikupljenih sredstava u hrvatskom i slovenskom fondu.

MDP je zadužio članove Koordinacijskog odbora (KO) i stručnih organizacija za dodatno optimiranje troškova i završetak izrade dokumenata Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a i Treće revizije Programa razgradnje NEK-a do svibnja 2019.

U cilju pronalaženja mogućnosti zajedničkog rješenja odlaganja NSRAO-a, MDP je naložio KO da nastavi tražiti rješenje (s detaljnim uvjetima) provedbe projekta zajedničkog odlagališta NSRAO-a. KO je zadužen da u rujnu 2019. pismeno izvijesti predsjednike hrvatske i slovenske delegacije MDP-a o tome je li pronađeno moguće rješenje zajedničkog odlaganja NSRAO-a.

MDP je pozvao ARAO i Fond da angažiraju pravne stručnjake koji bi do kraja svibnja 2019. proučili i o svojim zaključcima izvijestili KO koje pravne akte treba izmijeniti ili usvojiti, kako bi obje države dobile najbolju moguću pravnu osnovu za provedbu projekta zajedničkog odlagališta NSRAO-a.

KO je zadužen za imenovanje tehničke skupine, sastavljene od slovenskog i hrvatskog predstavnika i predstavnika NEK-a, koja do kraja svibnja 2019. treba pripremiti izvješće mogu li se do sada sva tehnička rješenja odlaganja radioaktivnog otpada uskladiti s očekivanjima ugovorenih strana.

Dogovoreno je da  slovenska strana sazove sljedeću sjednicu MDP-a najkasnije do kraja rujna 2019.

 

13. sjednica

13. Sjednica Međudržavnog povjerenstva održana je 30. rujna 2019. godine.

Na sjednici su predstavljeni dokumenti i rezultati Treće revizije Programa razgradnje i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Članovi Međudržavnog povjerenstva su Treću reviziju programa primili na znanje i uputili u daljnju proceduru prethodnog potvrđivanja u obje zemlje potpisnice.

U Republici Hrvatskoj dokumentacija Treće revizije prolazi javno savjetovanje, zatim Odluku Vlade Republike Hrvatske o upućivanju u Hrvatski Sabor, koji u konačnici daje prethodnu suglasnost, što je preduvjet za usvajanje na sljedećoj sjednici MDP-a.

Jedna od tema ove sjednice bilo je i izvješće Koordinacijskog odbora o mogućnosti iznalaženja zajedničkog rješenja zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada. Međudržavno povjerenstvo je na temelju izvještaja Koordinacijskog odbora zaključilo da zajedničko rješenje nije moguće. Međutim ostavljena je mogućnost za dodatne razgovore i konzultacije po ovom pitanju koje bi omogućilo sigurno rješenje za sav NSRAO iz obje zemlje do sljedeće sjednice MDP-a.

Do sljedeće sjednice Međudržavnog povjerenstva obje strane trebaju ishoditi suglasnosti za usvajanje Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnoga goriva NEK-a.

 

14. sjednica

U srpnju 2020. godine održana je 14. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj je potvrđena Treća revizija Programa razgradnje nuklearne elektrane Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško.

MDP je raspustilo Koordinacijski odbor (KO) kojeg je imenovalo Odlukom AD 2.3. na 11. sjednici obzirom da su ispunjene sve zadaće koje je MDP povjerilo KO-u.

Na sjednici je predstavljeno izvješće Uprave NE Krško o poslovanju nuklearne elektrane, slovenska i hrvatska strana prezentirale su rezultate Treće revizije oba programa, nakon čega je prezentirano  izvješće slovenskog i hrvatskog fonda o stanju prikupljenih sredstava u fondovima namijenjenih financiranju razgradnje nuklearne elektrane i zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz NEK-a.

MDP je zadužilo stručne organizacije (NEK, ARAO i Fond za financiranje razgradnje NEK) da krenu s pripremom Četvrte revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško te projektnih zadataka za izradu Četvrte revizije.

Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica, koju saziva slovenska strana, održati u prvoj polovici 2021. godine.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više