Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zbrinjavanje RAO i ING

Zbrinjavanje NSRAO

Zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada se, prema najboljim svjetskim praksama, provodi tako, da se poslije skladištenja otpad odlaže u odlagališta. Odlagališta NSRAO su najčešće površinska ili pripovršinska i izgrađena tako da prirodne i konstruktivne barijere sprječavaju migraciju radionuklida u okoliš kroz višestoljetno razdoblje.

Ukupna količina NSRAO koji će nastati u pogonu i razgradnji NEK, bez obzira na razlike u procjenama, znatno je manja od kapaciteta poznatijih europskih odlagališta NSRAO. Kako je općenito poznato i razumljivo, cijena odlaganja po jedinici volumena općenito je niža u većim nego u manjim odlagalištima. Stoga bi, za Sloveniju i Hrvatsku zajedno, odlaganje ukupnoga NSRAO iz NEK u jednom zajedničkom odlagalištu, izgrađenom prema najboljim svjetskim tehnološkim i gospodarskim praksama, moglo biti jeftinije od diobe otpada i odlaganja u zasebnim nacionalnim odlagalištima.

Predviđene količine NSRAO koje nastaju tijekom rada NEK (operativni NSRAO) i nakon razgradnje (dekomisijski NSRAO) navedene su u zaključcima Inventara RAO i ING iz NEK. Sumarni pregled inventara RAO iz NEK koji će se generirati do 2023. godine (kraj redovitog pogonskog vijeka elektrane), odnosno 2043. godine (produljenje pogonskog vijeka elektrane za 20 godina), prikazan je u tablici dolje.

Tablica: Sumarni pregled inventara RAO-a iz NE Krško

*Prema Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvoda i iskorištenog nuklearnog goriva (NN br. 125/14)

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više