Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zbrinjavanje RAO i ING

Zbrinjavanje prema Programima razgradnje NE Krško

Tijekom izrade Programa razgradnje NEK, kao jedinog formalno predviđenog instrumenta dogovaranja o zbrinjavanju ING i RAO iz NEK, nije zapravo postignut konačni dogovor o zbrinjavanju RAO i ING.

Glavna svrha 1. revizije Programa razgradnje NEK bila je da se ustanovi kolike trebaju biti uplate u nacionalne fondove za razgradnju. U tu je svrhu odabran referentni scenarij sa hipotetičkim zajedničkim postrojenjima za zbrinjavanje RAO i ING bez razmatranja njihove potencijalne lokacije. To je rješenje bilo najracionalnije, najviše u duhu Međudržavnog ugovora i nije zahtijevalo nikakva posebna dogovaranja ugovornih strana.

Iako su 1. reviziju Programa po cjelovitoj proceduri usvojile obje države i prihvatile predviđene financijske obveze, ona se ne može smatrati čvrstim dogovorom o zajedničkim rješenjima ako nisu poduzeti nikakvi koraci niti dogovori odnosno preuzete obveze za lociranje pojedinih postrojenja u pojedinoj državi. Republika Slovenija je, u vrijeme izrade 1. Revizije Programa razgradnje, donijela odluku o gradnji vlastitog nacionalnog odlagališta NSRAO.

Dokument „2. revizija Programa razgradnje NEK“ nije usvojen, iako se njegova izrada odvijala pod nadzorom Međudržavnog povjerenstva koje je dobilo sažeti prikaz svih scenarija, te je i formalno odobrilo sve modifikacije rubnih uvjeta revizije. Stoga, izrada 2. revizije Programa razgradnje ima značajnih implikacija na načelne opcije zbrinjavanja otpada iz NEK i na polazišta za daljnje pregovore:

  • formalno je, na međudržavnoj razini, prepoznato postojanje slovenskog projekta nacionalnog odlagališta NSRAO na Vrbini;
  • formalno je, na međudržavnoj razini, uvedena opcija moguće gradnje hrvatskog nacionalnog odlagališta za NSRAO iz NEK, projektiranog kao jednostavno postrojenje kazetnog tipa;
  • nije formalno inicirana nikakva alternativa zajedničkom zbrinjavanju ING iz NEK.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više