Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Misija Fonda

Pravovremeno prikupiti polovicu sredstava potrebnih za provođenje Programa razgradnje NE Krško i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING).

Učinkovitim ulaganjem očuvati i povećati vrijednost sredstava tako da se osigura njihova dostatnost za razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO-a i ING-a.

U suradnji sa Slovenijom izraditi sljedeće revizije Programa razgradnje kojima bi se definirala visina potrebnih sredstava, scenariji razgradnje i zbrinjavanja RAO-a i ING-a.

Provoditi odredbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva koje se odnose na poslove zbrinjavanja RAO-a i ING-a iz NE Krško.

O Fondu

Primjenu radioaktivnih izvora i materijala danas nalazimo u nizu različitih područja, od znanosti i medicine, preko industrije i poljoprivrede pa sve do energetike. Neovisno o tome koriste li se radioaktivni materijali za dijagnostiku i liječenje bolesti, kao sastavni dio dojavljivača dima i gromobrana, u različitim istraživanjima ili kao dio procesa proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama, njihovim korištenjem nužno nastaje radioaktivni otpad. Svaki otpadni materijal koji sadržava radionuklide iznad propisanih graničnih vrijednosti smatra se radioaktivnim otpadom i mora se zbrinuti na siguran način kako ne bi predstavljao opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

Velika industrijska zgrada, vjerojatno elektrana, vidi se u pozadini pod oblačnim nebom. U prvom planu je bujno zeleno polje usjeva, vjerojatno kukuruza, koje se proteže prema zgradi. U blizini zgrade vidljiva su stabla i dalekovodi.
Nuklearna elektrana sa svijetloplavim i bijelim zgradama, rashladnim tornjem i raznim cijevima i opremom. Nebo je djelomično oblačno, a okolno područje je travnato s malo ograde u prvom planu.

U usporedbi sa državama svijeta Hrvatska ima obujmom male količine radioaktivnog otpada, no činjenica jest da je taj otpad potrebno zbrinuti. Izuzev institucionalnog otpada nastalog u medicini, industriji, znanosti i sl., Hrvatska ima obvezu osigurati zbrinjavanje polovice radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nastalog radom i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško, koja je u 50% vlasništvu Republike Hrvatske.

U tu svrhu 2008. godine osnovan je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Djelatnost Fonda je prikupljanje, očuvanje i povećanje vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva sukladno članku 10. i 11. Međudržavnog ugovora, te poslovi koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva  („Narodne novine“, br. 125/14). Obveze Fonda uključuju i uspostavu postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) u Hrvatskoj, odnosno Centra za zbrinjavanje RAO.

Velika brana proteže se preko široke rijeke, a voda teče kroz nekoliko otvorenih vrata. Struktura brane okružena je zelenilom i brdovitim terenom u pozadini. Nebo je vedro i plavo.
Slika velike brane s višestrukim preljevima kroz koje voda prolazi. Konstrukcija je betonska s metalnim dijelovima i nalazi se u pozadini industrijskih zgrada i oblačnog neba. U vodi se vidi kamenje u prvom planu.
Veliki industrijski objekt s kupolastom strukturom, vjerojatno nuklearna elektrana, nalazi se u blizini rijeke ili vodenog tijela. U prvom planu prikazan je betonski preljev ili brana preko koje teče voda. Objekt uključuje razne zgrade i visoke građevine.

Na našim stranicama možete pročitati više o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, djelatnostima i obvezama Fonda, obvezama Republike Hrvatske, te europskoj i svjetskoj praksi u postupanju s radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom.

Najvažniji ciljevi Fonda

Prikupljanje, očuvanje i povećanje sredstava za financiranje izrade i provedbe Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a

Koordinacija izrade Programa razgradnje i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a

Zbrinjavanje RAO-a, ING-a iz NEK-a i IRAO-a te uspostava Centra za zbrinjavanje RAO

hrCroatian

Pretplatite se na naš newsletter

Skip to content