Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Misija Fonda

Pravovremeno prikupiti polovicu sredstava potrebnih za provođenje Programa razgradnje NE Krško i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING).

Učinkovitim ulaganjem očuvati i povećati vrijednost sredstava tako da se osigura njihova dostatnost za razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO-a i ING-a.

U suradnji sa Slovenijom izraditi sljedeće revizije Programa razgradnje kojima bi se definirala visina potrebnih sredstava, scenariji razgradnje i zbrinjavanja RAO-a i ING-a.

Provoditi odredbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva koje se odnose na poslove zbrinjavanja RAO-a i ING-a iz NE Krško.

O Fondu

Primjenu radioaktivnih izvora i materijala danas nalazimo u nizu različitih područja, od znanosti i medicine, preko industrije i poljoprivrede pa sve do energetike. Neovisno o tome koriste li se radioaktivni materijali za dijagnostiku i liječenje bolesti, kao sastavni dio dojavljivača dima i gromobrana, u različitim istraživanjima ili kao dio procesa proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama, njihovim korištenjem nužno nastaje radioaktivni otpad. Svaki otpadni materijal koji sadržava radionuklide iznad propisanih graničnih vrijednosti smatra se radioaktivnim otpadom i mora se zbrinuti na siguran način kako ne bi predstavljao opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

U usporedbi sa državama svijeta Hrvatska ima obujmom male količine radioaktivnog otpada, no činjenica jest da je taj otpad potrebno zbrinuti. Izuzev institucionalnog otpada nastalog u medicini, industriji, znanosti i sl., Hrvatska ima obvezu osigurati zbrinjavanje polovice radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nastalog radom i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško, koja je u 50% vlasništvu Republike Hrvatske.

U tu svrhu 2008. godine osnovan je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Djelatnost Fonda je prikupljanje, očuvanje i povećanje vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva sukladno članku 10. i 11. Međudržavnog ugovora, te poslovi koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva  („Narodne novine“, br. 125/14). Obveze Fonda uključuju i uspostavu postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) u Hrvatskoj, odnosno Centra za zbrinjavanje RAO.

Na našim stranicama možete pročitati više o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, djelatnostima i obvezama Fonda, obvezama Republike Hrvatske, te europskoj i svjetskoj praksi u postupanju s radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom.

Najvažniji ciljevi Fonda

Prikupljanje, očuvanje i povećanje sredstava za financiranje izrade i provedbe Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a

Koordinacija izrade Programa razgradnje i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a

Zbrinjavanje RAO-a, ING-a iz NEK-a i IRAO-a te uspostava Centra za zbrinjavanje RAO

hrCroatian

Pretplatite se na naš newsletter

Skip to content