Članovi ekspertnog tima iz BiH posjetili Nuklearnu elektranu Krško

Obilazak suhog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u izgradnji

U organizaciji Fonda i u dogovoru s Nuklearnom elektranom Krško za članove Ekspertnog tima iz BiH 9. rujna 2022. godine organiziran je obilazak Nuklearne elektrane Krško.

Ekspertni tim posjetio je postrojenja za predobradu i skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada koji nastaje radom i održavanjem Nuklearne elektrane Krško. Polovicu tog otpada je Republika Hrvatska temeljem Međudržavnog ugovora dužna preuzeti do kraja 2025. godine. Također, članovi Ekspertnog tima razgledali su suho skladište koje je predviđeno za dugoročno skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na samoj lokaciji Nuklearne elektrane Krško.

Nakon razgleda, BiH ekspertima su prezentirane vrste, karakteristike i količina nisko i srednje radioaktivnog otpada koji se skladišti u internom skladištu unutar elektrane.

Obilazak internog skladišta krutog radioaktivnog otpada u Nuklearnoj elektrani Krško

Predstavnici Ekspertnog tima i stručnjaci iz BiH bili su: Emir Dizdarević, Miroslav Drljača, Ljiljana Stanišljević, te ministar Adnan Alagić iz Ministarstva za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanskog Kantona. Kroz Nuklearnu elektranu Krško proveli su ih stručnjaci iz elektrane, te direktor Fonda Josip Lebegner i Goran Kukmanović, voditelj uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Obilazak Nuklearne elektrane Krško dio je inicijative Fonda usuglašene još u srpnju da se BiH stručnjaci upoznaju s inventarom radioaktivnog otpada koji nastaje u Nuklearnoj elektrani Krško te da im se približe aktivnosti koje Fond poduzima u postupku uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac.

hrCroatian
Skip to content