Demanti na članak Poslovnog dnevnika

Na portalu www.poslovni.hr 31. prosinca 2019. godine objavljen je članak s netočnim tvrdnjama, koji Vam prenosimo u cijelosti, kao i dostavljeni demanti koji je portalu Poslovni dnevnik dostavio Fond za financiranje razgradnje NEK.

Članak Poslovnog dnevnika

Dostavljeni demanti Fonda za financiranje razgradnje NEK

Urbroj: 1-4/20-4-3/1
U Zagrebu, 08. siječnja 2020.

POSLOVNI DNEVNIK
Večernji list, novinsko-nakladničko društvo s
ograničenom odgovornošću
Oreškovićeva 6H/1
10000 ZAGREB
redakcija@poslovni.hr

Predmet: Demanti na članak Poslovnog dnevnika od 31.12.2019.

Poštovani,

sukladno članku 40. Zakona o medijima, a u cilju objektivnog informiranja dostavljamo Vam odgovor na članak objavljen 31. prosinca 2019. godine na portalu www.poslovni.hr pod naslovom „Raste strah od otpada iz nuklearke Krško“.

Navedeni članak se poziva na tekst drugog medija, međutim sadržajno ne korelira s njime, te se objavljuje niz neistinitih tvrdnji, kao i insinuacija koje potiču strah i pojačavaju nerazumijevanje materije zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj.

Obveza Republike Hrvatske, kao članice Europske unije, te zemlje koja posjeduje radioaktivni otpad jest na odgovoran i siguran način zbrinuti radioaktivni otpad (RAO) i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja (II). Kako bi se na sustavan način organiziralo zbrinjavanje radioaktivnog otpada, u Republici Hrvatskoj će se uspostaviti Centar za zbrinjavanje RAO-a u kojem će se uspostaviti skladište RAO-a i II-a iz Republike Hrvatske i RAO-a iz Nuklearne elektrane Krško. Za osnivanje i upravljanje navedenim Centrom, kao i komunikaciju s javnošću i informiranje javnosti i medija zadužen je Fond za financiranje razgradnje NEK.

Netočno je da je Republika Hrvatska ignorirala Bosnu i Hercegovinu u procesu odabira lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada. Postupak strateške studije procjene utjecaja Nacionalnog programa na okoliš proveden je 2016. godine, uz sudjelovanje javnosti i provedene javne rasprave, a provedene su i prekogranične konzultacije s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Slovenijom (travanj i svibanj 2016. godine). Kao jedan od ključnih dionika prepoznati su i predstavnici vlasti Novog grada u Bosni i Hercegovini, te su provedene potrebne komunikacijske aktivnosti, a čitav je proces dokumentiran i javno objavljen na stranicama bivšeg Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Nadalje, temeljem Aarhuške i ESPOO konvencije odvijala se komunikacija prema vlastima Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije (travanj i svibanj 2016. godine) putem tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Neistinita je tvrdnja da je prilikom donošenja Strateške studije zanemarena ekonomska situacija u kraju, te bavljenje stanovništva proizvodnjom zdrave hrane, poljoprivredom i pčelarstvom. Skladište se mora sagraditi i nadzirati na način da ne predstavlja nikakav utjecaj na okoliš i stanovništvo, a sam radioaktivni otpad prije odlaganja prolazi niz postupaka (obrada, stabilizacija, isušivanje, kondicioniranje, pakiranje i sl.) kojima se postiže da paketi zadovoljavaju najviše razine svih sigurnosnih aspekata, a samo skladištenje mora biti u skladu s najboljim svjetskim praksama. Radioaktivni otpad ne skladišti se u tekućem stanju, što isključuje svaku mogućnost curenja. Svjetska praksa pokazuje nam niz primjera skladišta i odlagališta na poljoprivrednim, voćarskim, vinogradarskim i ostalim područjima.

Insinuacije o malo preostale nade za zaustavljanje procesa su kontraproduktivne i šire strah pri provedbi projekta od državnog i strateškog interesa kojim bi se riješilo pitanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, a izveden mora biti na način da nema utjecaja na okolinu.

Nadalje, neistinita je tvrdnja da se čuju građevinski radovi i da su pripreme objekta u tijeku, jer je VSK Čerkezovac do današnjeg dana i dalje u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Zbog svega navedenog tražimo da objavite ispravak netočnih navoda i insinuacija na isti način na koji je objavljen i članak na koji se referiramo i u cjelovitom obliku.

S poštovanjem,

direktor Fonda
Hrvoje Prpić, dr. med., MBA

hrCroatian
Skip to content