E-savjetovanje – 3. revizija Programa razgradnje i odlaganja RAO-a iz NEK-a

Nuklearna elektrana Krško (NEK) u suvlasništvu je Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Međudržavnim ugovorom regulirani su međusobni odnosi u vezi sa statusom NEK-a, iskorištavanjem, razgradnjom i zbrinjavanjem radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenog nuklearnog goriva (ING) iz elektrane. Međudržavnim ugovorom je predviđeno da će se razgradnja i zbrinjavanje provoditi u skladu s Programom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva i Programom razgradnje NEK-a. Oba programa odobrava Međudržavno povjerenstvo (MDP), a Program razgradnje i državno tijelo Republike Slovenije nadležno za nuklearnu sigurnost. Programi se redovito revidiraju.

U skladu s odredbama Međudržavnog ugovora, Prva revizija Programa razgradnje NEK-a i odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada i ING-a potvrđena je 2004. godine nakon prethodne suglasnosti Hrvatskog Sabora. Druga revizija izrađena tijekom 2010. i 2011. godine ali nije bila potvrđena, te je MDP donijelo odluku o izradi Treće revizije oba programa.

MDP je na 11. sjednici u studenom 2017. godine potvrdilo usklađene projektne zadatke za izradu Treće revizije i naložilo Fondu za financiranje razgradnje NEK-a (Fond) i slovenskoj Agenciji ARAO da, u suradnji s NEK-om, izrade Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a, te NEK-u da (u suradnji s Fondom i ARAO-om) pripremi Treću reviziju Programa razgradnje. Na istom sastanku MDP je osnovao  Koordinacijski odbor za praćenje provedbe Treće revizije i iznalaženje mogućnosti za zajedničko odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Na 13. sjednici, održanoj 30. rujna 2019. godine, Međudržavno povjerenstvo donijelo je zaključak kojim se Treća revizija Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a uputi u postupak potvrđivanja i usvajanja sukladno propisima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 15. studenoga 2019. godine pokrenulo postupak javnog savjetovanja Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a. Savjetovanje će biti otvoreno do 15. prosinca 2019. godine, a Izvješće o istome će biti objavljeno do 27. prosinca 2019. godine.

Sažetak Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a je dostupan na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala.

hrCroatian
Skip to content