Godišnji izvještaj mjerenja radioaktivnosti

Lokacije uzorkovanja i pasivnih uređaja za mjerenje brzine doze

Nakon godinu dana uzorkovanja i mjerenja na terenu, pripreme i analiza u laboratorijima, Zajednica izvršitelja (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – IMI, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) pripremila je Godišnji završni izvještaj mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog stanja na području lokacije Centra i općine Dvor.

Uzimanje uzoraka i mjerenje radioaktivnosti provedeno je kako bi se dobio cjeloviti pregled nultog stanja radioaktivnosti na širem području općine te okolici lokacije Čerkezovac i procijenio doprinos efektivnoj dozi od izlaganja prirodnim i umjetnim radionuklidima u okolišu za referentnog stanovnika područja.

Provedena mjerenja koncentracija aktivnosti radionuklida obuhvatila su sve radionuklide od interesa. U svim analiziranim uzorcima detektirani su isključivo prirodni radionuklidi, dok su radioaktivni izvori nastali ljudskim djelovanjem bili ispod granice detekcije. Utvrđene vrijednosti u svim uzorcima ne odskaču od vrijednosti koje su detektirane u istim ili sličnim tipovima uzoraka tijekom redovitog praćenja stanja radioaktivnosti okoliša Republike Hrvatske, te praćenja stanja radioaktivnosti u rijekama (primjer Sava i Dunav). Sve izmjerene vrijednosti brzine doze u okolišu značajno su ispod granica propisanih Pravilnikom o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja, Direktivom vijeća 2013/59/EURATOM i Uredbom komisije (EU) 1158/2020.

Procjena doprinosa efektivnoj dozi za referentnog stanovnika rađena je sukladno međunarodnim standardima i preporukama. Za pripadnike referentne skupine stanovništva uzeti su ljudi koji žive na području općine Dvor dulje vremensko razdoblje. Promatrane su dvije skupine: reprezentativna odrasla osoba, starija od 17 godina i djeca od 7 do 12 godina. U obzir nisu uzete osobe koje privremeno borave i/ili rade na području općine Dvor. Kao ulazni podaci za procjenu doprinosa efektivnoj dozi korištene su isključivo izmjerene vrijednosti koncentracija aktivnosti radionuklida u uzorcima tla, zraka, vode za piće, prehrambenim proizvodima (prikupljeni s lokalnih OPG-ova), šumskim proizvodima, mesu divljači. Procijenjeni prosječni doprinosi godišnjoj efektivnoj dozi kreću se do 0,817 mSv za djecu, te do 0,464 mSv za odraslu osobu. U izračun nisu uzete komponente izlaganja stanovnika u zatvorenim prostorima, koje je značajno veće od komponente na otvorenim prostorima (zbog utjecaja radona), kao ni kozmičko izlaganje. Izmjereni godišnji doprinosi efektivnoj dozi na razini su prosjeka za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Iz provedenih istraživanja i analize rezultata zaključeno je kako dominantni rizici izraženi efektivnom dozom stanovnika nisu blisko vezani uz okoliš i prirodno prisustvo radionuklida u okolišu. 

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content