Izmjene ustrojstva Ministarstva unutarnjih poslova

Zakonom o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prestao je s radom, a poslove iz njihovog djelokruga rada preuzelo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na svojoj 146. sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ br. 24/19) kojom se djelatnosti koje je obavljao nekadašnji Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prenose Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a. Uredba je stupila na snagu 11. ožujka 2019. godine.

Poslovi radiološke i nuklearne sigurnosti izmjenama ustroja Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a organizirani su unutar Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost:

hrCroatian
Skip to content