Josip Lebegner stupio na dužnost kao novi direktor Fonda

mr. sc. Josip Lebegner, dipl. ing.

Upravni odbor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško donio je odluku o imenovanju novog direktora Fonda. Temeljem provedenog javnog natječaja za direktora Fonda izabran je mr. sc. Josip Lebegner, dipl. ing. na mandat od četiri godine.

Novi direktor Fonda dolazi iz Hrvatske elektroprivrede, a na dužnost je stupio 4. svibnja 2022. godine

Gosp. Lebegner ima dugogodišnje iskustvo u praćenju statusa skladištenja nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva u Nuklearnoj elektrani Krško. U velikoj mjeri je bio involviran u pripremu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško. Bio je i dugogodišnji član Upravnog odbora Fonda, kao i član povjerenstva za izradu nacrta Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva. U svom bogatom iskustvu u ovom području sudjelovao je u praćenju izrade druge Revizije Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško i treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada i iskorištenog goriva i Programa razgradnje NEK-a. S Fondom surađuje od samog osnivanja Fonda, te je vrlo dobro upoznat s njegovim djelatnostima i ciljevima.

hrCroatian
Skip to content