Vijesti

Dijagram koji prikazuje proces alfa raspada radija-226 (s jezgrom od protona i neutrona) koji rezultira radonom-222 i alfa česticom (koja se sastoji od dva protona i dva neutrona). Tekstualne oznake su na hrvatskom jeziku i opisuju čestice i proces raspada.

Radioaktivnost

Radioaktivnost je pojava pri kojoj se nestabilne jezgre nekih atoma/kemijskih elemenata – skup istovrsnih atoma definiranih brojem protona u jezgri, atomski broj i masenim brojem,

Pročitaj više »
Dijagram koji prikazuje proces alfa raspada radija-226 (s jezgrom od protona i neutrona) koji rezultira radonom-222 i alfa česticom (koja se sastoji od dva protona i dva neutrona). Tekstualne oznake su na hrvatskom jeziku i opisuju čestice i proces raspada.

Radioaktivnost

Radioaktivnost je pojava pri kojoj se nestabilne jezgre nekih atoma/kemijskih elemenata – skup istovrsnih atoma definiranih brojem protona u jezgri, atomski broj i masenim brojem,

Pročitaj više »
hrCroatian
Skip to content