NE Krško završava projekt uvođenja suhog skladišta za istrošeno nuklearno gorivo

Zgrada suhog skladišta za istrošeno nuklearno gorivo

U siječnju 2023. godine uspješnom provedbom tehničkog pregleda zgrade i dobivanjem uporabne dozvole za suho skladište formalno je završena izgradnja objekta. Uvođenje suhog skladištenja istrošenog goriva predstavlja prelazak s aktivnih rješenja na pasivna, jer za hlađenja nije potreban bilo kakav dodatni uređaj, sustav ili energent. Takav tip skladištenja je u svijetu prihvaćen kao najprimjereniji i pruža veću sigurnost u odnosu na postojeći način zbrinjavanja goriva u bazenu.

Suho skladište je zgrada, veličine 50 x 70 x 20 metara. Debljina armirane betonske temeljne ploče je 1,75 metara i uključivši i obodne zidove osigurava zaštitu od poplave te omogućava sidrenje skladišnih spremnika. Osigurano je mjerenje zračenja i temperature, te je ugrađena infrastruktura za nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Istrošeni gorivi elementi bit će uskladišteni u posudi za zbrinjavanje istrošenih gorivih elemenata u kojoj će biti helijeva atmosfera. U svakoj posudi bit će 37 istrošenih gorivih elemenata. Debeli betonski plašt spremnika u koji će biti stavljena posuda s istrošenim gorivim elementima bit će ujedno mehanička i radiološka zaštita. Hlađenje će biti osigurano bez rada rashladnih sustava, cirkuliranjem zraka između posude s istrošenim gorivim elementima i plašta spremnika. Robusna izvedba spremnika štiti od ekstremnih vremenskih prilika, opasnosti od potresa te mogućeg pada komercijalnog zrakoplova. Tehnološko rješenje osigurava visoku razinu sigurnosti radnika i okoliša prilikom premještanja istrošenih gorivih elemenata iz bazena u spremnike, tijekom transporta spremnika od zgrade u kojoj je bazen do suhog skladišta, prilikom premještanja u suho skladište i cijelo vrijeme privremenog skladištenja.

Unutrašnjost suhog skladišta

U prvoj kampanji, do jeseni 2023. godine, u suho skladište će se premjestiti 16 spremnika u kojima će biti 592 istrošena goriva elementa. Uvođenjem suhog skladišta omogućeno je produljenje pogonskog vijeka elektrane te sigurno skladištenje istrošenog nuklearnog goriva po potrebi narednih 100 godina.

hrCroatian
Skip to content