Nova brošura i film Gospodarenje RAO

Postupanje sa svim vrstama radioaktivnog otpada strogo je uređeno nacionalnim i europskim propisima i međunarodnim konvencijama. U tu svrhu, zbrinjavanje radioaktivnog otpada mora osigurati odgovarajuću izolaciju otpada od okoliša. To se postiže primjerenom obradom i pakiranjem otpada koji se, u pravilu, najprije pod stalnim nadzorom čuva u skladištima, a potom trajno smješta u odlagališta. U odlagalištu će izgrađene barijere i prirodne barijere prikladne lokacije  spriječiti migraciju radioaktivnih tvari u okoliš sve dok se njihova radioaktivnost ne umanji na razinu prirodne radioaktivnosti okolnog tla. Više o cjelokupnom procesu gospodarenja radioaktivnim otpadom potražite u novoj brošuri i filmu.

hrCroatian
Skip to content