Novinari posjetili Nuklearnu elektranu Krško

U suradnji Fonda za financiranje razgradnje NEK i Nuklearne elektrane Krško 24. studenog organiziran je posjet novinara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Nuklearnu elektranu Krško.

Prije početka samog obilaska elektrane novinarima su predstavnici Fonda održali prezentaciju o statusu uspostave skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada. U sklopu obilaska elektrane novinarima je pokazan tehnički dio elektrane kao i novoizgrađeno suho skladište istrošenog nuklearnog goriva. NE Krško će početkom sljedeće godine krenuti s prvom kampanjom premještanja istrošenih gorivnih elemenata iz bazena u betonske spremnike koji će se narednih 80 godina čuvati u spomenutom skladištu. Na kraju obilaska Nuklearne elektrane Krško predstavnici Fonda odgovarali su na pitanja novinara.

Novinare su kroz Nuklearnu elektranu proveli predstavnici elektrane i Fonda. Fond će u suradnji sa Nuklearnom elektranom Krško nastaviti organizirati posjete novinara elektrani sa ciljem kako bi javnost bila informirana o tematici zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada.

hrCroatian
Skip to content