Nuklearni dani 2019. u Trstu

Manifestacija „Nuklearni dani 2019.“ na temu „Nuklearna za klimu: mogućnosti i izazovi“ održana je u Trstu  15. i 16. studenoga 2019. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost s nuklearnom tehnologijom i njezinim budućim perspektivama. U borbi protiv klimatskih promjena u narednih nekoliko desetljeća nužna je „duboka dekarbonizacija“ energetskog sektora koja će se teško postići bez uporabe svih dostupnih tehnologija s niskim udjelom ugljika, uključujući i nuklearnu energiju. Sudjelovali su predstavnici ENEA-e (Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj), IYNC-a (Međunarodni nuklearni kongres mladih) te nuklearnih društava Slovenije, Austrije, Poljske i Hrvatske.

Prvog dana bila je organizirana posjeta Nuklearnoj elektrani Krško i interaktivnom centru GEN-a o energiji i energetici „Svet energije“, Vrbina (Krško).

Drugog dana u Tehničkom institutu A. Volta u Trstu održana je konferencija „Inovativna nuklearna tehnologija u proizvodnji električne energije“ na kojoj je sudjelovao i Mario Matijević iz Hrvatskog nuklearnog društva (HND) s izlaganjem „12S Projekt: Integrirani inherentno sigurni reaktori hlađenim vodom“. U organizaciji GEN-a, HND-a i Fonda za financiranje razgradnje NEK sudionicima su prezentirani sljedeći interaktivni sadržaji: aplikacija Fonda za financiranje razgradnje NEK o radioaktivnosti, nastajanju i zbrinjavanju radioaktivnog otpada, simulator NEK-a, 3D modeli (reaktora, gorivnog elementa i kontrolnog sklopa), Geiger-Müllerov brojač, „Energy mix“ i hololens.

hrCroatian
Skip to content