O Fondu

Fond je osnovan Zakonom o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 107/07 i 21/22) zbog ispunjavanja obveza Republike Hrvatske iz Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. 9/02).

Osnivač Fonda je Republika Hrvatska, koja solidarno jamči za obveze Fonda, a za svoj rad Fond odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Zakon o Fondu je stupio na snagu 27. listopada 2007., Vlada Republike Hrvatske je imenovala Upravni odbor i privremenog direktora 7. veljače 2008., a Fond je započeo s radom u rujnu 2008.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s prikupljanjem, očuvanjem i povećanjem vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško sukladno članku 10. i 11. Međudržavnog ugovora, te poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva („Narodne novine“, br. 125/14).

Hrvatska elektroprivreda d.d. i GEN energija d.o.o. dijele vlasništvo nad Nuklearnom elektranom Krško u dva jednaka dijela, iz čega slijedi da su HEP d.d., a posredno i Republika Hrvatska, suodgovorni za razgradnju elektrane i zbrinjavanje ukupnog radioaktivnog otpada koji je nastao ili će, kao posljedica pogona i razgradnje NEK-a, nastati. Takva odgovornost načelno proizlazi iz općeprihvaćenih međunarodnih normi i pravno obvezujućih konvencija kojima je Republika Hrvatska pristupila, a utvrđena je Međudržavnim ugovorom. Specifičan slučaj zajedničke slovensko-hrvatske odgovornosti za otpad iz NEK-a uvažava i EU direktiva 2011/70/Euratom o zbrinjavanju RAO-a i ING-a, te eksplicitno podupire primjenu Međudržavnog ugovora.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Fond je određen stručnom organizacijom za izradu zajedničkih programa odlaganja radioaktivnog otpada i razgradnje Nuklearne elektrane Krško. Pri izvršavanju ove obveze, a u suradnji sa slovenskom stručnom organizacijom i NEK-om, unaprjeđivat će se takva rješenja koja će biti učinkovita u pogledu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša te u gospodarskom pogledu, a svi poslovi u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva obavljat će se prema prihvaćenim ugovorima, konvencijama, zakonima i dobroj poslovnoj praksi.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (“Narodne novine”, br. 39/15 i 21/22) Fond je u obvezi osnovati Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvenu jedinicu i provesti s time povezane aktivnosti na organizaciji i provedbi obveza zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Hrvatskoj.

hrCroatian
Skip to content