Bespovratne pomoći

U skladu sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 9/19), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 37/21), te drugim zakonskim propisima, Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško dodijelio je sljedeće bespovratne pomoći.

Red. br. Korisnik Datum Iznos (kn)
1.Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Bijenička 4, Zagreb, OIB: 7006465777321.01.2019.10.000,00
2.Hrvatsko nuklearno društvo, Unska 3, Zagreb, OIB: 2235678807315.11.2019.15.000,00
3.Hrvatsko nuklearno društvo, Unska 3, Zagreb, OIB: 2235678807321.01.2020.40.000,00
4.Hrvatsko nuklearno društvo, Unska 3, Zagreb, OIB: 2235678807303.05.2021.11.000,00
hrCroatian
Skip to content