Donacije i sponzorstva

Fond donacije i sponzorstva dodjeljuje temeljem odluke direktora primjenjujući pritom Pravilnik o donacijama i sponzorstvima, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostalim zakonskim propisima.

Pri dodjeli donacija prioritet dajemo projektima poboljšanja životnih uvjeta i otvaranja mogućnosti za daljnji gospodarski razvitak Općine Dvor. Donacije lokalnom stanovništvu dodjeljuju se umjetničkim, kulturnim, znanstvenim, odgojno – obrazovnim, edukacijskim, zdravstvenim, humanitarnim, sportskim, ekološkim, poljoprivrednim, ruralnim i drugim projektima i programima kojima se promiče etičnost i društvena odgovornost, ostvaruje koristan učinak prema široj socijalnoj zajednici te koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice na području Općine Dvor.

Donacije se dodjeljuju provođenjem natječaja, a uvjeti natječaja javno su objavljeni na internetskim stranicama Fonda.

Za sve dodatne upite i informacije obratite nam se na mail: donacije@fond-nek.hr.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2024.

Dodijeljene donacije i sponzorstva

Popis dodijeljenih donacija i sponzorstava u 2024. godini

hrCroatian
Skip to content