Izjava o pristupačnosti

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (dalje u tekstu: Fond) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Fonda koje se nalazi na adresi https://www.fond-nek.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 standardom te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine složene slike tj. grafovi nemaju prikladan opis (sadržaj je dinamičnog karaktera te se ne može generirati prikladan tekstualni opis).

Fond kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je sastavljena 23. kolovoza 2021. godine prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško prema Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti, smjernicama WCAG usklađenosti te vanjske procjene.

Ova izjava posljednji je put revidirana dana 28. lipnja 2024. godine. Fond će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Dodatan sadržaj

Datum zadnjeg ažuriranja mrežne stranice: 28. 6. 2024.

Ažurirano:

  • Ažurirane sve fotografije sa prikladnim tekstualnim opisom (alt atribut, engl. the alternative text attribute)
  • Dodana jednostavna mogućnost promijene fonta u font pogodan za osobe s disleksijom
  • Dodana jednostavna mogućnost promijene kontrasta

Ažuriranja su odrađena radi dostizanja potpune usklađenosti sa Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti te Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 standardom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice da ako primijete nepristupačan i neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Fond.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne strancie Fonda korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@fond-nek.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

hrCroatian
Skip to content