Postupci javne nabave

Javna nabava usluge izrade studije “Analiza hrvatskih opcija zbrinjavanja radioaktivnog otpada”

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa: UP/II-034-02/11-01/1275, Urbroj: 354-01/11-13 od 8. prosinca 2011. god. poništava se Odluka o odabiru br: 4-DIR-43/11-6 od 10. kolovoza 2011. godine za niže navedenu javnu nabavu te se ujedno poništava i otvoreni postupak javne nabave broj objave N-02-V-122187-270511.

Usluga izrade Strateške studije utjecaja „Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING“ na okoliš i provedba postupka strateške procjene s uključivanjem zainteresiranih strana u postupku, uz koji postupak navodimo link MUP-a,a na kojem linku su objavljeni svi postupci, dokumentacija, odgovori i rješenja.

Svi ostali postupci Fonda koji se provode od 2018. godine transparentno se objavljuju na EOJN link.

hrCroatian
Skip to content