Sprječavanje sukoba interesa

U skladu sa člankom 80., stavkom 2., točkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Fond, kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

  • BENEDIKT TRADE d.o.o., Jelsa (Općina Jelsa), Trg hrvatskog narodnog preporoda 12, OIB 78947762982,
  • PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, OIB: 27160291533.
  • DE TENIBR d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb, OIB: 97141816943
  • De Helium d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb, OIB: 95120373805
  • HRVATSKI AKADEMSKI TENISKI KLUB MLADOST, Jarunska cesta 5, 10000 Zagreb, OIB: 17890648750
hrCroatian
Skip to content