Kodeks ponašanja

Etičkim kodeksom radnika Fonda za financiranje razgradnje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško utvrđuju se pravila ponašanja radnika i etička načela na temelju kojih postupaju radnici prilikom obavljanja posla. Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela i vrijednosti u ponašanju radnika za vrijeme posla, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u njihov rad.

Građani i pravne osobe, te radnici Fonda mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje radnika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa. Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik, pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Sve anonimne i neanonimne prijave, pritužbe i prigovore koji se odnose na nepravilnosti u poslovanju, odnosno obavljanju poslova, a nisu nepravilnosti iz područja rada, koje je uređeno pravilnikom o radu i plaćama, ili nepravilnosti, koje se odnose na područje rada povjerenika za etiku, koje je uređeno Etičkim kodeksom rješava osoba za nepravilnosti.

hrCroatian
Skip to content