Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Fond uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22). Fond omogućava pristup informacijama o svojem radu objavljivanjem informacija na svojim internetskim stranicama te davanjem informacija korisniku koji podnese zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovana je službenica za informiranje u Fondu:

Lara Kerep
tel: +385 1 5582-462
fax: +385 1 3090-710

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fondu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama, kojeg možete poslati:

  • na adresu: Fond za financiranje razgradnje NEK,  Ulica Vjekoslava Heinzela 70a, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na: info@fond-nek.hr,
  • telefaksom na broj: +385 1 3090 710.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, ali Fond može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija sukladno  Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 141/2022).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu, dopunu ili ispravak, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama – Zahtjev za ponovnu uporabu informacijeZahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content