Objavljen otvoreni postupak javne nabave

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za Uređenje prostora informativnog centra u Dvoru – građevinski radovi. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnim savjetovanjima.Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2021. godine u 12,00 sati.

hrCroatian
Skip to content