Objavljen otvoreni postupak javne nabave

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za Uslugu PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnim savjetovanjima.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. lipnja 2020. godine u 10,00 sati.

hrCroatian
Skip to content