Objavljena odluka o odabiru za građevinske radove

Po provedenom postupku javne nabave za uređenje prostora informativnog centra u Dvoru-građevinski radovi sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content