Objavljena Odluka o odabiru za uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

Po provedenom postupku javne nabave za uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te je odabran ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content