Objavljena uputa o sadržaju Studije o utjecaju zahvata na okoliš

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 7. rujna 2023. godine na svojim stranicama uputu o sadržaju Studije o utjecaju zahvata na okoliš za Centar za zabrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. 

Uputa je izdana u skladu sa zahtjevom Fonda iz veljače ove godine. U prilogu zahtjeva dostavljena je stručna podloga s opisom zahvata, okoliša i učinaka te prijedlogom mjera zaštite okoliša, koju je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o..

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo je zahtjev za dostavom mišljenja i eventualnih ključnih okolišnih pitanja koja bi trebala biti razmotrena u Studiji o utjecaju zahvata na okoliš Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zahtjev je dostavljen u skladu s ESPOO konvencijom i uzimajući u obzir da se Republika Hrvatska obvezala uključiti Bosnu i Hercegovinu u ranoj fazi projekta uspostave Centra. O zahtjevu su informirani i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bosne i Hercegovine i Stalnu misiju Bosne i Hercegovine u Ženevi. Ministarstvo je zaprimilo mišljenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine od 28. ožujka i 27. travnja 2023. godine. 

Sva zaprimljena mišljenja nalaze se u prilogu upute.

hrCroatian
Skip to content