Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – građevinski radovi

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za Uređenje prostora informativnog centra u Dvoru – građevinski radovi koje je započelo 24. rujna 2021. godine i trajalo do 30. rujna 2021. godine zaprimljena su pitanja i komentari potencijalnih ponuditelja.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

hrCroatian
Skip to content