Održan 2. Forum Hrvatskog nuklearnog društva

Od 25. lipnja do 28. lipnja 2021. Zadar je bio domaćin 2. Foruma Hrvatskog nuklearnog društva. Organizacija i održavanje 2. Foruma Hrvatskog nuklearnog društva rezultat je inicijative i rada Mreže mlade generacije HND-a.

Stručni skup održan je s ciljem razmjene operativnog iskustva i najbolje inženjerske prakse u NE Krško i tvrtkama koje sudjeluju u realizaciji i nadzoru aktivnosti povezanih s elektranom. Kao i na prethodnom Forumu predstavljena su iskustava vezana uz proces produljenja pogonskog vijeka elektrane te izazovi vezani uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj.

Ovogodišnje teme Foruma bile su podjeljene u 3 sekcije: operativno iskustvo u NE Krško u posljednje dvije godine, zbrinjavanje radioaktivnog otpada i prezentacija tvrtki koje surađuju sa NE Krško.

Fond je na Forumu sudjelovao prvoga dana u sekciji zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Predstavnici Fonda Mirta Čanak, Nika Fulanović, Lara Kerep i Dino Sajko održali su prezentaciju o uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i o aktivnostima odnosa s javnošću koje se provode pri uspostavi Centra. Sekciju je zatvorila Galla Uroić sa prezentacijom na temu „In situ simulacija termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijenu i materijal ispune odlagališta istrošenog nuklearnog goriva“.

hrCroatian
Skip to content