Održana 60. Generalna konferencija IAEA, BEČ, 26. – 30. rujna 2016.

Održana je 60. Generalna konferencija IAEA – Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču od 26. do 30. rujna 2016. godine na kojoj su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je članica IAEA od 1993. godine. Oko 2500 delegata sudjelovalo je na petodnevnoj konferenciji a dolaze kao predstavnici zemalja članica i međunarodnih organizacija, neprofitnih organizacija i raznih medija koji prate rad u energetskoj i nuklearnoj industriji.

Međunarodna agencija za atomsku energiju je organizacija koja je osnovana 1957. godine unutar Ujedinjenih naroda. Prema Statutu, cilj njenog djelovanja je “povećati doprinos nuklearne energije miru, zdravlju i sveukupnom napretku diljem svijeta i osigurati da pomoć koju ona daje ili nadzire ne bude korištena u vojne svrhe”.

Konferenciju je otvorio Yukiya Amano, generalni direktor IAEA predstavljajući najveća postignuća agencije u proteklih 60 godina, te podnio izvješće o radu u protekloj godini. Zemlje članice Međunarodne agencije za atomsku energiju raspravljale su o financijskim prioritetima i planiranju budžeta.

Nacionalnu izjavu kojom se utvrđuje da Republika Hrvatska implementira međunarodne ugovore i propise Europske unije na području miroljubive upotrebe nuklearne energije te sigurnosne zahtjeve, mjere i preporuke IAEA pročitao je Zdeslav Matić, pomoćnik ministra gospodarstva.

Izjavu možete preuzeti na linku: https://www.iaea.org/sites/default/files/16/09/croatia20016.pdf

Na kraju konferencije delegati su prihvatili ključne rezolucije za jačanje rada IAEA u nuklearnoj znanosti i tehnologiji, mjerama zaštite i tehničke suradnje. Rezolucije i odluke koje su prihvatili bit će dio aktivnosti u radu IAEA za sljedeću godinu. Također je prihvaćena i rezolucija o mjerama zaštite između IAEA i Demokratske Narodne Republike Koreje, kao i primjena mjera zaštite za zemlje Bliskog istoka.

Istaknuta je i važnost da se zemlje članice IAEA maksimalno uključe u potporu projekata unapređenja mjera zaštite zajedno s Agencijom te da ispune svoje obveze u segmentu garancija i sigurnosti.

hrCroatian
Skip to content